ಡಿಸೆಂಬರ್ – 2017ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ(ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಪದ್ಧತಿಯ) ಎಂ.ಫಿಲ್(NON-CBCS)/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ